WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

W Y D A R Z E N I A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NASZE WSPANIAŁE ŚWIĘTO

11 listopada, jak Polska długa i szeroka, odbywały się uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości w 1918 r. Wówczas to, po latach mrocznej niewoli, ponownie powstała Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Była to wielka radość, ale i moc pracy do wykonania. Dzisiaj, w wolnej Polsce, możemy cieszyć się i świętować podziwiając niezłomność i walkę poprzednich pokoleń. Należy również pamiętać o przyczynach naszej tragedii, ażeby nigdy więcej nie dopuścić do utraty naszej wolnej Ojczyzny. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu odbywały się w tradycyjnej formie. Po Mszy Św. w Bazylice Mniejszej uczestnicy uroczystości udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i przemówieniu Starosty Sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci, oddana salwa honorowa przez kompanię honorowa 15. SBWD oraz wręczono odznaczenia żołnierzom Brygady. Na zakończenie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostały przez poszczególne delegacje kwiaty oraz odbył się koncert orkiestry. Na uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli również zaproszeni przez organizatorów członkowie Oddziału Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Po południu odbywały się w kilku miejscach Sieradza uroczyste koncerty chórów i solistów.   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY

W przeddzień Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy miejsca ostatecznego spoczynku naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę w minionych latach. Ich groby znajdują się między innymi na sieradzkich cmentarzach. Na Cmentarzu Parafialnym znicze pamięci zapalili koledzy Marek Lewandowski i Jan Marek, na Cmentarzu Komunalnym koledzy Aleksander Rawski i Jan Kowalski. W tym dniu pamiętaliśmy również o żołnierzach z 31. Pułku Strzelców Kaniowskich poległych we wrześniu 1939 r. Zapaliliśmy znicze na ich żołnierskich mogiłach na cmentarzu Parafialnym w Sieradzu i w Męce oraz przy pomniku znajdującym się na bunkrze nad rzeką Warta. Były to chwile, w których wspominaliśmy wspólną żołnierską służbę i późniejszą pracę społeczną oraz heroiczną walkę żołnierzy w obronie Ojczyzny w 1939 r.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO SIERADZKIEJ BRYGADY

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia obchodzi swoje święto 19 października. W tym dniu, w 1935r. przybył do Sieradza 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Główne uroczystości związane ze świętem brygady odbywały się 21 października. O godzinie 12:00 prowadzony był w historycznych sieradzkich koszarach uroczysty apel, na którym stanęły pododdziały brygady. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przełożeni, przedstawiciele lokalnych władz, zaproszeni gości oraz licznie przybyła młodzież. Stawili się również byli żołnierze brygady, którzy przez wiele lat wykonywali swoje żołnierskie obowiązki w tych koszarach. Wśród nich byli członkowie ŚZPŻŁ z Oddziału Sieradz, na czele z wiceprezesem Oddziału płk. Markiem Lewandowskim. W tym dniu, od wczesnych godzin porannych odbywał się „dzień otwartych koszar”. Sieradzcy żołnierze udostępnili do zwiedzania część swoich obiektów szkolenia specjalistycznego i ogólnowojskowego, sprzęt, którym się posługują na co dzień oraz zapoznawali ze swoją historią. Wśród wielu punktów pokazu znajdował się również rozwinięty namiot Oddziału Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Członkowie naszego oddziału, koledzy Tadeusz Miedziak, Ludwik Moczydłowski i Jan Marek zapoznawali przybyłych z wybranymi egzemplarzami historycznego sprzętu łączności, wydawnictwami ŚZPŻŁ i zachęcali do zwiedzania wystawy w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. „Dzień otwartych koszar” trwał do godziny 14:00. Brało w nim udział wiele zorganizowanych grup dzieci, młodzieży, klas mundurowych oraz osób dorosłych. W godzinach popołudniowych odbywały się kolejne imprezy związane ze świętem 15. SBWD w obiektach poza koszarami.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU

5 października odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ. Na posiedzenie zaproszony został członek Komisja d/s zmian w Statucie ŚZPŻŁ kolega Jerzy Cieśla. Przedstawił on dotychczasowe wyniki prac komisji oraz zapoznał z dalszymi planami działalności. W dalszej części posiedzenia prezes Zarządu omówił dotychczasową realizację zamierzeń. Dokonano analizy obecności członków Oddziału na zebraniach. Skarbnik zapoznał ze stanem finansów Oddziału. Następnie prezes postawił zadania dotyczące udziału w uroczystościach związanych ze Świętem Wojsk Łączności i Świętem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz uczczeniem w dniu Wszystkich Świętych pamięci zmarłych kolegów.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNAWANIE HISTORYCZNEGO SPRZĘTU WOJSK ŁĄCZNOŚCI

19 września do Muzeum Okręgowego w Sieradzu przybyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 15. SBWD. Zwiedzali oni stałą wystawę „Z techniką łączności przez dziesięciolecia” zorganizowaną i prowadzoną od dziesięciu lat przez Oddział Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Żołnierze zapoznawali się z historią Wojsk Łączności i sprzętem, którym posługiwali się ich poprzednicy. Po wystawie oprowadzał i ciekawie omawiał plansze i zgromadzone eksponaty członek ŚZPŻŁ mjr rez. Wiesław Bednarski.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLIGONOWE SPOTKANIE

W piękny wrześniowy dzień odbyło się pokoleniowe spotkanie sieradzkich żołnierzy łączności. Członkowie Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ zostali zaproszeni przez dowódcę 15. SBWD na poligon, gdzie ćwiczyły pododdziały brygady. Po przybyciu w rejon ćwiczeń płk Wojciech Daniłowski przedstawił kadrę dowódczą oraz zapoznał z planem spotkania. Następnie członkowie Oddziału udali się z dowódcą ćwiczącego batalionu w ustalone miejsca zajęć, w których obserwowali działania żołnierzy brygady. Zapoznali się również z rozwiniętymi aparatowniami łączności, których parametry techniczne dalece przewyższają możliwości sprzętu, na którym pracowali w czasie swojej służby wojskowej. Z uznaniem obserwowali działania ćwiczących żołnierzy zarówno w zakresie obsługi sprzętu łączności jak i bojowego zabezpieczenia aparatowni i rejonu działania. Obserwowali również zmiany, jakie zaszły na poligonie brygady. Znacznie rozwinięta została infrastruktura umożliwiająca szkolenie specjalistyczne i ogólnowojskowe. Po zakończeniu obserwacji praktycznego działania łącznościowców brygady członkowie Oddziału zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek. Widok rozwiniętych aparatowni, zapach lasu i smak wojskowej grochówki przywoływał wspomnienia minionych lat służby i ćwiczeń na tym poligonie. Przy posiłku dowódca brygady wspominał również swój okres służby wojskowej razem z obecnymi członkami Oddziału. Życzył im dużo zdrowia oraz pomyślności w dalszej społecznej działalności. Na zakończenie prezes Oddziału płk w st. spocz. Jan Kowalski podziękował dowódcy brygady płk. Wojciechowi Daniłowskiemu za zaproszenie i możliwość spotkania z obecnymi żołnierzami. Członkowie Oddziału wracali do domów pełni miłych wspomnień i zadowolenia ze spotkania ze swoimi następcami w służbie wojskowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

15 sierpnia 2022 r. realizowano na terenie Sieradza wiele zamierzeń dla uczczenia Święta Wojska Polskiego. Do wzięcia udziału w tym wspaniałym święcie zostali zaproszeni przez Dowódcę 15. SBWD i przez Starostę Sieradzkiego członkowie Oddziału Sieradz. Uroczystości trwały od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Rozpoczęły się od indywidualnego składania kwiatów przed pomnikiem Bohaterów Bitwy Warszawskiej. Delegacja Oddziału Sieradz uczciła pamięć bohaterów wojny z najazdem bolszewickim składając przed pomnikiem wiązankę kwiatów. Następnie w Kościele Garnizonowym odbyła się Msza Św. celebrowana przez kapelana garnizonu ks. ppłk. Tomasza Paronia. Dalsza część uroczystości odbywała się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystego apelu wręczone zostały wyróżnienia żołnierzom 15. SBWD, przemawiał Dowódca Brygady i Starosta Sieradzki, odczytany został Apel Pamięci oraz złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od godziny 12:00 odbywał się w Parku Staromiejskim piknik pod nazwa „Mundurowi są wśród nas”, na którym było wiele atrakcji oraz punktów informacyjnych Wojska Polskiego, lokalnych instytucji i firm prezentujących swoje osiągnięcia. Oddział Sieradz ŚZPŻŁ również rozwinął stanowisko informacyjne, które prowadzili koledzy: Tadeusz Miedziak, Jan Marek i Ludwik Moczydłowski. W amfiteatrze Parku Staromiejskiego trwały koncerty zespołów muzycznych. Największym zainteresowaniem cieszył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który na prośbę publiczności wielokrotnie bisował. Finałem tego pięknego święta było „Spotkanie żołnierskich pokoleń” realizowane w Klubie 15. Sieradzkie Brygady Wsparcia Dowodzenia.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETNIE SPOTKANIE

Zebranie członków Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ odbyło się 22 czerwca 2022 r. Tym razem realizowane było w terenie. Postanowiono połączyć sprawy organizacyjne z informacjami historycznymi i relaksem na świeżym powietrzu. Miejscem zebrania był teren Wzgórza Zamkowego i Etnograficznego Parku w Sieradzu. Przybyłych na zebranie członków Związku witał prezes płk w st. spocz. Jan Kowalski, a następnie w imieniu Oddziału powitał zaproszonych gości w osobach dyrektora Muzeum p. Piotra Gutbier i starszego kustosza Muzeum p. Marka Urbańskiego. W pierwszej części zebrania prezes omówił dotychczasową działalność Oddziału i Zarządu oraz poinformował o dalszych zamierzeniach. Następnie głos zabrał kierownik Działu Archeologii i Paleontologii dr Marek Urbański. W interesujący sposób przybliżył nam najstarszą historię Księstwa Sieradzkiego, Ziemi Sieradzkiej i Województwa Sieradzkiego do czasów drugiego rozbioru Polski. Omówił też wyniki prac archeologicznych w okolicach Sieradza i w samym Sieradzu. Były to bardzo ciekawe informacje o jednym z najstarszych miast Polski, w którym pełniliśmy swoją służbę wojskową. Po wystąpieniu p. Marka Urbańskiego nastąpiła ostatnia część zebrania. Do spożywania pieczonych potraw z przyprawami i chłodnych napoi zaprosili kol. Marek Lewandowski i kol. Jan Marek. Dalsze ożywione rozmowy przebiegały w mniejszych grupach i dotyczyły najczęściej wspomnień z minionych lat i aktualnych problemów. W pogodnym nastroju rozchodziliśmy się do swoich domów rzucając ostatnie spojrzenie na Wzgórze Zamkowe i Park Etnograficzny usytuowany w miejscu dawnego podgrodzia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W pierwszych dniach czerwca 2022 r. żołnierze 15. SBWD zwiedzali stałą wystawę „Z techniką łączności przez dziesięciolecia” znajdującą się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Przybyłe grupy żołnierzy oprowadzał po wystawie członek Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ Ludwik Moczydłowski. Zwiedzający wystawę z zainteresowaniem wysłuchali informacji o historii i technice łączności wojskowej minionych lat.

Również w czerwcu 2022 r. wystawę zwiedzali uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego. Była to lekcja historii prowadzona przez nauczyciela Liceum, również członka naszego Oddziału, Wiesława Bednarskiego. W czasie lekcji uczniowie mogli się dowiedzieć o historii jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Sieradz od czasu odzyskania niepodległości, a w szczególności jednostek łączności, które od czasu II wojny światowej stacjonują w naszym mieście. Młodzież szkolna mogła zobaczyć i dowiedzieć się o sprzęcie i wyposażeniu będącym na uzbrojeniu tych jednostek. Zgromadzono tu między innymi kilkadziesiąt eksponatów analogowego sprzętu łączności poczynając od polowych aparatów telefonicznych, a kończąc na radiostacjach i radioliniach operacyjnych oraz sprzęcie informatycznym. Była to niewątpliwie ciekawa i bardzo pouczająca żywa lekcja historii wojska i Polski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC MUZEÓW

W dniu 14.05.2022 roku w godzinach 16:00 ÷ 22:00 odbywała się w Okręgowym Muzeum w Sieradzu Noc Muzeów. Dla zwiedzających przygotowano między innymi wystawy czasowe w obiektach muzeum przy ul. Dominikańskiej 2, oraz koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego MELOS w Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Czynna była również wystawa stała „Z techniką łączności przez dziesięciolecia” przedstawiająca historyczny sprzęt łączności, którym posługiwali się żołnierze Wojska Polskiego. Wystawa znajduje się w budynku przy ul. Rynek 1. Członkowie naszego Oddziału, koledzy Tadeusz Miedziak, Ludwik Moczydłowski, Jan Marek oraz Wiesław Bednarski oprowadzali zwiedzających wystawę, omawiali zgromadzone eksponaty, udzielali odpowiedzi na pytania. Frekwencja zwiedzających naszą wystawę w tym dniu była bardzo wysoka. Były to osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Wystawę zwiedziło kilkaset osób. Duże zainteresowanie wystawą daje nam poczucie satysfakcji oraz potwierdza potrzebę jej kontynuowania oraz poszerzania zbiorów.   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1791 roku Sejm Wielki w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – nowoczesną ustawę zasadniczą. Przekształcała ona państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. W okresie zaborów Polski obchodzenie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r. Od tamtego czasu jest ono obchodzone, jako jedno z najważniejszych świąt państwowych. Również w Sieradzu, jak co roku, obchodziliśmy uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O godzinie 10:00 odbyła się w Bazylice Kolegiackiej msza święta. Dalsze uroczystości odbywały się na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej przemawiał Starosta Sieradzki. Następnie odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorowa. Po złożeniu kwiatów przez delegacje zebrani wysłuchali koncertu orkiestry dętej. Członkowie Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ brali udział w uroczystościach razem z mieszkańcami naszego grodu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBILEUSZ BRATNIEGO ODDZIAŁU

 Oddział Zegrze jest największym oddziałem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W tym roku będzie obchodził 10. lecie powstania. Przez cały okres swojego istnienia Oddział wykazywał się dużym zaangażowaniem i dynamiką działania inicjując wiele ważnych dla Związku zamierzeń. Obchody rocznicowe odbędą się w grudniu 2022 roku. Dla uczczenia dziesięcioletniej działalności Oddział Zegrzyński ogłosił konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim jest "Łączność wojskowa wczoraj i dziś".   Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2022 roku.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej oddziału: www.szpzl-zegrze.waw.pl

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU

8 marca odbyło się zebranie członków Oddziału Sieradz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Muzeum Okręgowego w Sieradzu. W zebraniu uczestniczył również, jako gość honorowy dyrektor Muzeum Piotr Gutbier. Po powitaniu obecnych na zebraniu i przyjęciu porządku zebrania, prezes Oddziału kol. płk Jan Kowalski podziękował dyrektorowi Muzeum za dotychczasową współpracę w zakresie prowadzenia stałej wystawy historycznego sprzętu łączności i wręczył dyplom uznania. Dyrektor Muzeum w swoim krótkim wystąpieniu podziękował za słowa uznania, wysoko ocenił działalność Oddziału w zakresie prowadzenia wystawy i deklarował dalszą współpracę. W dalszej części zebrania z sympatią powitany został nowy członek Oddziału kol. ppłk Jacek Kapuściarek, który przyjechał na zebranie z odległej miejscowości. Ważnym punktem zebrania było wręczenie legitymacji, odznak Związku i pamiątkowych książek nowoprzyjętym do Oddziału członków. Są to kol. ppłk Jerzy Sokołowski oraz kol. mjr Wiesław Bednarski. Kolejnym punktem zebrania było zapoznanie uczestników z dotychczasową działalnością Zarządu Oddziału oraz ze zmianami personalnymi w Zarządzie. W dalszym wystąpieniu prezes Oddziału przedstawił zmiany, jakie nastąpiły w sali muzealnej. Omówił nowe plansze, gabloty oraz eksponaty przekazane przez prezesa ZG ŚZPŻŁ kol. ppłk. Mieczysława Hucała. Poinformował również o opracowaniu nowego, czwartego wydania przewodnika po wystawie historycznego sprzętu łączności, który znajduje się już na stronie internetowej Oddziału. Na zakończenie tej części zebrania przedstawione zostały najbliższe zamierzenia Oddziału. Druga część zebrania odbywała się w Sali muzealnej. Wiceprezes Oddziału kol. płk Marek Lewandowski zaprezentował statuetkę, którą wyróżniony został Oddział przez prezesa ZG ŚZPŻŁ oraz odczytał treść pisma wyróżniającego. Końcową czynnością było krótkie zaprezentowanie zbiorów przez kol. ppłk. Tadeusza Miedziaka.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTYNUACJA

Pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego Oddział Sieradz kontynuuje swoją statutową działalność. W trosce o zdrowie naszych członków organizujemy tylko indywidualne spotkania w siedzibie Oddziału z zachowaniem przepisów sanitarnych. Trwają również dalsze prace przy wystawie historycznego sprzętu łączności w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Ostatnio przybyła gablota z elementami układów elektronicznych wykonana przez członków Oddziału. Pracownicy muzeum powiększyli zbiory indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego. Przygotowujemy się również do uruchomienia mobilnej wystawy historycznego sprzętu łączności. Do Zarządu Oddziału wpłynął wniosek dwóch członków ŚZPŻŁ, znajdujących się dotychczas na liście krajowej, o przyjęcie do naszego Oddziału. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie. Do naszego grona dołączyli więc byli oficerowie sieradzkiej jednostki, kol. ppłk Jan Stanisław Jeż i kol. ppłk Jacek Kapuściarek. Na ostatnim zebraniu, które odbyło się we wrześniu, członkowie Oddziału przyjęli propozycję nowego prezesa dotyczącą opisania swoich wspomnień z okresu służby wojskowej. Prace trwają. Zwracamy się również do wszystkich byłych żołnierzy 15. prlk i 15. SBRLK o przyłączenie się do tej inicjatywy i opracowanie swoich wspomnień. Dane na ten temat można znaleźć w zakładce dokumenty i publikacje, a adresy poczty elektronicznej i numery telefonów w zakładce kontakty. Planujemy przygotować kolejne opracowanie książki „Wspomnienia sieradzkich żołnierzy łącznościowców”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PO RAZ PIERWSZY

5 stycznia, po raz pierwszy w tym roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ. Po przedstawieniu porządku posiedzenia prezes Oddziału zapoznał z życzeniami, które napłynęły na adres naszej organizacji. Następnie omówił realizację grudniowych zamierzeń i podziękował członkom zarządu za pełnienie dyżurów w celu indywidualnego spotkania się z członkami Oddziału. Prezes zapoznał też obecnych z decyzjami podjętymi w grudniu przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ. W dalszej części posiedzenia przeanalizowano zamierzenia na bieżący miesiąc. Omówiona została sytuacja finansowa Oddziału. Po podpisaniu protokołu przekazania obowiązków skarbnika, zgodnie z uchwałą Zarządu, prezes Oddziału podziękował kol. Tadeuszowi Gajdzińskiemu za ponad 15-letnie pełnienie tych obowiązków i wręczył dyplom uznania. Kończąc posiedzenie przypomniał o terminie następnego spotkania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUDNE DECYZJE

1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Sieradz. Po przyjęciu porządku obrad członkowie Zarządu podzielili się aktualnymi informacjami. Następnie zastanawiano się nad losami zebrania członków oddziału, które miało się odbyć 8 grudnia. Po długiej dyskusji i analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz wynikających zagrożeń Zarząd podjął decyzję o odwołaniu zebrania. Uznano, że zdrowie i życie ludzkie jest jedyne i najważniejsze i że trzeba je chronić odrzucając wszystkie partykularne interesy. Ustalono dyżury Zarządu w siedzibie Oddziału, podczas których członkowie naszej organizacji będą mogli indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zapoznać się z rocznym planem pracy Oddziału na 2022 r., pobrać książki i wydawnictwa związku oraz korespondencję. Następnie podjęta została uchwała o wyznaczeniu od 3 stycznia 2022 r. nowego skarbnika, którym został kolega Jan Marek. Dotychczasowy skarbnik kolega Tadeusz Gajdziński poprosił o zwolnienie go z dalszego pełnienia tych obowiązków. W dalszej części posiedzenia prezes Zarządu zapoznał z projektem Rocznego Planu Działalności ŚZPŻŁ na 2022 r., omówił najbliższe zmierzenia oraz planowane wydatki. Posiedzenie Zarządu zakończone zostało miłym akcentem. Prezes wręczył koledze Markowi Lewandowskiemu podziękowanie za ponad ośmioletnie kierowanie Oddziałem Sieradz. Po zakończony posiedzeniu Zarządu prezes i wiceprezes Oddziału odwiedzili naszego seniora, płk. Zygmunta Szweja, złożyli życzenia oraz wręczyli książki i wydawnictwa ŚZPŻŁ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOWARZYSZENI – kolejna edycja

Zgodnie z uchwałą X Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny został zobowiązany do kontynuowania publikacji książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”. W celu realizacji tego zdania ZG ŚZPŻŁ planuje opracować i wydać część trzecią tej książki. Znajdą się w niej biogramy nowych członków jak również tych, którzy z różnych powodów nie dostarczyli kart wpisu do dwóch pierwszych opracowań książki. W książce mogą być również ujęte biogramy kolegów, którzy odeszli ma „wieczną wartę” i nie byli ujęci w poprzednich wydaniach książki. Karty będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r. Kartę wpisu do książki „STOWARZYSZENI W ŚWIATOWYM ZWIĄKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI” CZ. III można pobrać z zakładki dokumenty i publikacje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLEJNE SPOTKANIE ZARZĄDU

4 listopada Zarząd Oddziału zebrał się na kolejnym spotkaniu. Pomimo niedawno przeprowadzonego posiedzenia zebrało się wiele tematów do omówienia i przedyskutowania. Po przyjęciu porządku obrad prezes omówił zrealizowane zamierzenia, do których należały obchody święta 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, spotkanie w Muzeum Okręgowym w Sieradzu oraz wręczenie wyróżnień, spotkanie prezesa Oddziału ze Starostą Sieradzkim, zwiedzanie wystawy przez żołnierzy 15. SBWD oraz uczczenie pamięci poległych żołnierzy we wrześniu 1939 r. i zmarłych kolegów zapaleniem zniczy pamięci. Opracowany został i przyjęty przez Zarząd projekt planu zamierzeń Oddziału na przyszły rok. Wybrano przedstawiciela do Komisji Statutowej. Rozpatrywano kandydatury na nowego skarbnika Oddziału. Na zakończenie posiedzenia Zarządu prezes Oddziału przypomniał o terminach najbliższych zamierzeń i o obowiązkach członków Zarządu z nich wynikających.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„JEST COŚ, CO MROKOM SIĘ OPIERA. TO PAMIĘĆ. A ONA NIE UMIERA”

Przed dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami odwiedziliśmy groby naszych kolegów, z którymi przez lata związani byliśmy służbą wojskową, a później działalnością społeczną w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Delegacja naszego Oddziału zapaliła znicze pamięci na miejscach ich wiecznego spoczynku wspominając wspólne lata służby i pracy. Pamiętaliśmy również o obrońcach Ojczyzny, którzy polegli we wrześniu 1939 roku. W Miejscach Pamięci Narodowej i na grobach żołnierzy 31. Pułku Strzelców Kaniowskich zapłonęły znicze naszego związku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERZE Z WIZYTĄ W MUZEUM

W dniach 26 i 27 października żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia zwiedzali w Muzeum Okręgowym stałą wystawę „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Z zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez oprowadzających po wystawie, którymi byli członkowie sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ Jan Kowalski i Jan Marek. Żołnierze obejrzeli sprzęt łączności przewodowej, którym posługiwali się ich poprzednicy. Zapoznali się z radiostacjami analogowymi pokładowymi i przenośnymi oraz odbiornikami radiowymi. Z ciekawością słuchali informacji o typowym sprzęcie, który był na wyposażeniu 15. Sieradzkiej Brygady Radioliniowo-Kablowej. Były to między innymi radiolinie R-412, R-404, R-409, R-405, radiostacje R-118, R-140, aparatownie AŁD. Wiedzę uzyskaną od oprowadzających po wystawie uzupełniły plansze, z którymi żołnierze zapoznawali się indywidualnie. Sympatyczne spotkania byłych i obecnych żołnierzy sieradzkiej jednostki zakończyły wspólne zdjęcia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO SIERADZKICH ŻOŁNIERZY

22 październik był ważnym dniem w życiu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Brygada obchodziła swoje coroczne święto. W obchodach skumulowały się trzy ważne wydarzenia. 18 października było święto Wojsk Łączności, 19 października przypadała 86. rocznica powstania Garnizonu Sieradz i 19 października przypadało Święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Od godziny 10:00 rozpoczął się „dzień otwartych koszar”. Przybywający w tym dniu do koszar mogli obejrzeć sprzęt bojowy sieradzkich żołnierzy oraz stanowiska zaproszonych grupy rekonstrukcyjnych. O godzinie 12:00 rozpoczął się na głównym placu jednostki uroczysty apel, na który przybyło wielu gości. Obecny był dowódca Garnizonu Warszawa płk Tomasz Dominikowski, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, prezydent Sieradza Paweł Osiewała, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych Sieradza i okolic. Wśród zaproszonych gości był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał, prezes Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ płk w st. sp. Jan Kowalski oraz członkowie Oddziału, którzy otrzymali od dowódcy brygady płk Wojciecha Daniłowskiego imienne zaproszenia. Licznie przybyły również dzieci, młodzież i uczniowie klas mundurowych. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości głos zabrał dowódca brygady i dowódca Garnizonu Warszawa. Następnie odbyło się wręczenie 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Chorągwi Wojska Polskiego, wręczenie aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz wyróżnień. Po defiladzie pododdziałów odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu kobiecego pododdziału brygady oraz inscenizacja działania grupy bojowej brygady podczas napadu terrorystycznego na posterunek. Kolejnym punktem świątecznego dnia sieradzkich łącznościowców było spotkanie członków Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ w sali stałej wystawy historycznego wojskowego sprzętu łączności w Muzeum Okręgowym. Spotkanie było związane ze Świętem Wojsk Łączności oraz 15. rocznicą powstania Oddziału Sieradz. W spotkaniu uczestniczył Starosta Sieradzki, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Prezes ZG ŚZPŻŁ, Prezes Oddziału Sieradz i członkowie Oddziału. Po powitaniu przez Prezesa Oddziału przybyłych na spotkanie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego. Podziękował Dyrektorowi Muzeum Piotrowi Gutbierowi za troskę o wystawę oraz za doskonałą współpracę z sieradzkim Oddziałem ŚZPŻŁ. Następnie wyróżnił Muzeum statuetką ŚZPŻŁ. Na ręce dyrektora przekazał kolejny eksponat w postaci Telefonicznego Aparatu Głośnomówiącego TAG-1 MR pochodzącego z prywatnych zbiorów wręczającego. W dalszej kolejności Prezes Mieczysław Hucał pogratulował Oddziałowi Sieradz piętnastu lat istnienia i wyróżnił Oddział statuetką ŚZPŻŁ za dotychczasową skuteczną działalność. Oddział obchodził 15. rocznicę utworzenia 19 października. Po wręczeniu wyróżnień Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior wysoko ocenił społeczną działalność członków Oddziału Sieradz, pogratulował dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów w statutowej działalności. To sympatyczne spotkanie zakończyła sesja zdjęciowa na tle sprzętu łączności, który kiedyś był obsługiwany przez członkowie Oddziału. Po południu odbył się w Teatrze Miejskim koncert wojskowej orkiestry z Bydgoszczy a wieczorem spotkanie żołnierskich pokoleń i zaproszonych gości w Klubie 15. SBWD.

                                           Część niżej przedstawionych zdjęć pochodzi ze strony internetowej

                             Starostwa Sieradzkiego i Miasta Sieradz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

14 października odbyło się przekazanie obowiązków Prezesa Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ. Po sprawdzeniu dokumentów i finansów oddziału przyjmujący i zdający podpisali protokół przekazania obowiązków. Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w protokole potwierdzili swoimi podpisami sekretarz i skarbnik oddziału. Po przekazaniu obowiązków rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu. Obecni byli wszyscy członkowie zarządu. Po przyjęciu planu posiedzenia przystąpiono do omawiania poszczególnych jego punktów. Prezes zapoznał zarząd z uzgodnieniami dokonanymi z Dowódcą 15. SBWD i Dyrektorem Muzeum Okręgowego w Sieradzu. W dalszej części posiedzenia ustalono między innymi terminy zebrań członków oddziału i posiedzeń zarządu, udział w obchodach świąt państwowych, upamiętnienie zmarłych kolegów, sposób powiadamiania członków oddziału o zebraniach i innych ważnych sprawach. Omówiono również działalność w zakresie opieki nad dalszym funkcjonowaniem wystawy historycznego sprzętu wojskowej łączności w sieradzkim muzeum. Prezes przedstawił aktualny skład Oddziału Sieradz oraz powiadomił o przejście do oddziału kolegi z byłego oddziału wrocławskiego. Na zakończenie posiedzenia skarbnik zapoznał obecnych z aktualnym stanem finansów oddziału a prezes przypomniał o terminach najbliższych zamierzeń zarządu.

J.K.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACYJNE UZGODNIENIA

W minionym tygodniu Prezes Oddziału Sieradz spotkał się z Dowódcą 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk. Wojciechem Daniłowskim. Podczas spotkania dowódca brygady z zainteresowaniem wysłuchał informacji o przebiegu X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Prezes oddziału omówił również obrady Walnego Zebrania Członków Oddziału Sieradz i przedstawił skład nowego Zarządu. Następnie zaprezentował ważniejsze zamierzenia planowane przez oddział. Dowódca brygady zaprosił członków sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ do udziału w obchodach święta 15. SBWD. Dalsza część spotkania odbyła się w Okręgowym Muzeum w Sieradzu na zaproszenie dyrektora Piotra Gutbiera. Po zapoznaniu z osiągnięciami muzeum dowódca brygady, dyrektor muzeum i prezes oddziału przeszli do sali gdzie znajduje się stała wystawa wojskowego historycznego sprzętu łączności pod nazwą „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Prezes oddziału płk w st. spocz. Jan Kowalski przedstawił eksponaty i plansze poglądowe, które trafiły na wystawę w ostatnim czasie. Następnie dowódca brygady i prezes oddziału udali się do Klubu 15. SBWD gdzie omówiono możliwości prowadzenia zebrań członków oddziału w tym obiekcie. Wyniki rozmów i uzgodnień poczynionych podczas spotkania potwierdzają wzajemną chęć kontynuowania współpracy dla dobra środowiska wojskowego oraz dokumentowania i utrwalania długiej historii sieradzkich łącznościowców.

J.K.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

29 września 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Sieradz. Przybyłych na zebrania powitał Prezes Oddziału. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie ostatnich trzech lat. Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Zebrania. Wybrana Komisja Skrutacyjna stwierdziła ważność zebrania. W dalszej części obrad prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu. Następnie skarbnik zapoznał zebranych ze stanem finansów. Po przeprowadzonej dyskusji nad wystąpieniami członkowie, w głosowaniu jawnym, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnym punktem zebrania był wybór nowych władz oddziału. W wyniku przeprowadzonego głosowanie wybrano nowy zarząd, który na spotkaniu w swoim gronie dokonał przydziału funkcji. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

   Prezes – Jan Kowalski,

   Wiceprezes – Marek Lewandowski,

   Sekretarz – Krzysztof Bogus,

   Skarbnik – Tadeusz Gajdziński.

Nowo wybrany prezes podziękował członkom oddziału za wykazane zaufanie, podziękował również ustępującemu zarządowi za dotychczasową pracę. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił ogólne zamierzenia i kierunki działania na najbliższy okres oraz na rozpoczynającą się kadencję. Przewodniczący zebrania podziękował obecnym za udział w Walnym Zebraniu Członków i zakończył obrady.

J.K.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

W dniach 24 i 25 września odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Organizatorami i gospodarzami zjazdu był Zarząd Główny i Oddział Zegrze. Obrady odbywały się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego spotkanie odbywało się w sali widowiskowej. Umożliwiło to zachowanie większych odległości między zebranymi. Obrady rozpoczęły się 24 września o godzinie 15:00 z udziałem zaproszonych gości, delegatów i prezesów Oddziałów. Nasz Oddział reprezentował Marek Lewandowski, Edward Szuba i Jan Kowalski. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć o kolegach, którzy zmarli w czasie trwania IX kadencji. Po powitaniu uczestników zjazdu prezes ZG Mieczysław Hucał otworzył obrady. Dalszą część obrad prowadził zgodnie ze statutem wybrany prowadzący zebranie Mirosław Pakuła. Wręczone zostały wyróżnienia. Głos zabierali zaproszeni goście. Po wyborze komisji niezbędnych do prowadzenia zjazdu prezes ZG przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego. Następnie przedstawione zostały informacje z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji nad sprawozdaniami delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Pierwszy dzień obrad zakończony został złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona CSŁiI gen. Cepy i zwiedzaniem sali tradycji. W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja nad zmianami w statucie Związku oraz wybór Władz Związku. Prezesem ZG SZPŻŁ został Mieczysław Hucał, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Mirosław Posłuszny, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Marian Turek. Członkiem ZG wybrany został przedstawiciel naszego Oddziału Jan Kowalski. Po wystąpieniu nowego prezesa i końcowej dyskusji przyjęto uchwałę X Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Delegaci na Zjazd, oprócz realizacji statutowych zadań, mieli możliwość ponownego spotkania i wymiany informacji podczas przerw w obradach.

 Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTAWA, KTÓRĄ WARTO ZWIEDZIĆ

Źródłem historii w krótkiej perspektywie czasu są wspomnienia i opowieści jej bezpośrednich uczestników. Historia lat odległych i bardzo odległych odtwarzana jest na podstawie badań naukowych, starych materiałów pisanych oraz odkrywanych starych rzeczy materialnych i artefaktów. Stała wystawa "Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” znajdująca się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu jest źródłem wiedzy o historii Wojsk Łączności. Zgromadzone są tam środki łączności z okresu od drugiej wojny światowej do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wystawa, począwszy od jej powstania w 2012 roku, cieszy się stałą sympatią i troską dyrektora Muzeum oraz opieką członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddziału Sieradz. Częstymi gośćmi dyrektora Muzeum Okręgowego Pana Piotra Gutbiera są płk Marek Lewandowski i płk Jan Kowalski. Uzgadniane są wówczas niezbędne do wykonania prace, które później są realizowane. W sytuacjach niezbędnych chętnie udziela pomocy dowódca 15. SBWD. Zgromadzone na wystawie zbiory są systematycznie uzupełniane nowymi eksponatami i materiałami. W ostatnich latach przybyły na  sali  muzealnej  odbiorniki  radiowe  R-155P,  R-311, EKB, R-173P oraz radiostacje R-111 i R-407 przekazane przez prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. Mieczysław Hucała. Dyrektor Muzeum Okręgowego wyposażył nową gablotę, w której znalazły się między innymi części wyposażenia i uzbrojenia żołnierza polskiego z walk we wrześniu 1939 r. oraz z okresu powojennego. Członkowie sieradzkiego oddziału ŚZPŻŁ opracowali nowe plansze przedstawiające logo jednostek, rozwój techniczny Wojsk Łączności oraz historię sieradzkich jednostek łączności. Uzupełnili również gablotę z książkami nowymi wydawnictwami. Dla odwiedzających wystawę stanowi ona doskonałe źródło porównania skoku technologicznego, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w wojskowej technice łączności. Wystawa stanowi również doskonałe źródło historii Wojsk Łączności. Dla byłych żołnierzy łączności jest doskonałym miejscem do wspomnień, a dla żołnierzy czynnej służby i młodzieży miejscem zdobycia dodatkowej wiedzy historycznej i technicznej. Wystawa ”Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” jest jedną z nielicznych tego typu w Polsce. Najbliższa znajduje się kilkaset kilometrów od Sieradza.

 Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Od wielu już lat Wojsko Polskie obchodzi swoje święto w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. W tym roku przypada 100. rocznica tej bitwy uznawanej za jedną z najważniejszych w historii świata. Zwycięska wojna z Armią Czerwoną w 1920 r. pozwoliła zachować wolność odradzającej się Polski, ale również uchroniła Europę przed pożogą wojen i rewolucji, które miały rozszerzać komunizm niesiony na bagnetach czerwonoarmistów. W związku z tą doniosłą rocznicą odbywa się wiele spotkań, imprez i uroczystości. Jedną z nich było spotkanie zorganizowane 11 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Na spotkanie to zapraszał starosta sieradzki Mariusz Bądzior i dyrektor muzeum Piotr Gutbier. O godzinie 11:00 do sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego przybyli mieszkańcy Sieradza oraz przedstawiciele samorządu, kultury, lokalnych mediów, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie prowadził dyrektor muzeum, który po powitaniu gości zapraszał do wystąpień kolejnych prelegentów. Jako pierwszy występował Artur Ossowski, przedstawiciel IPN z Łodzi. Przedstawił on sylwetki łódzkich bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejno zabierali głos Walenty Prajs i Józef Szubzda. Omówili oni życiorysy swoich krewnych, bohaterów tamtych lat. Następnym prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pułkownik Mieczysław Hucał. Wystąpienie swoje zatytułował:, „Z CZYM NA BOLSZEWIKA? Czyli sprzęt łączności wykorzystywany przez Wojsko Polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920”. Zaprezentowany temat jest mało znany. Płk Hucał włożył wiele wysiłku w zbieranie materiałów. Swoją prelekcję uzupełnił licznymi zdjęciami z tamtych lat. Największą wartością tego ciekawego wystąpienia była prezentacja dużej ilości oryginalnego sprzętu łączności, którym posługiwali się nasi żołnierze podczas prowadzonych walk w tamtej wojnie. Zarówno przedstawiony materiał jak i eksponaty unikatowego sprzętu łączności cieszyły się zainteresowaniem zebranych. Na zakończenie spotkania głos zabrał starosta Mariusz Bądzior, który w towarzystwie komendanta Hufca ZHP Sieradz Przemysława Serwety, podziękował prelegentom oraz przedstawił sprawę budowy i uroczystego odsłonięcia w Sieradzu pomnika 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ na którym omówiono działalność Oddziału w 2019 roku oraz przedstawiono Plan Pracy Oddziału na 2020 rok. W zebraniu uczestniczyło 18 z 26 członków Oddziału. Zebranie było prawomocne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny